Hướng dẫn nhập học đối với học viên hệ VLVH trúng tuyển năm 2021, học tại Trường Đại học Quảng Nam

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Quảng Nam kính gửi hướng dẫn nhập học đến các anh chị học viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2021, học tại Trường Đại học Quảng Nam. Do tình hình dịch bệnh nên học viên chủ động làm thủ tục theo hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Chi tiết liên hệ 0253.812833 (trong giờ hành chính); 0985001778 (thầy Thủy).