ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM TRIỂN KHAI CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về “Truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022” và Kế hoạch số 374/KH/TĐTN-VP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về “Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh”.

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quảng Nam ban hành kế hoạch số 51 KH/ĐTN ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên và sinh viên nhà trường năm 2022, mục đích cụ thể như sau:

1. Nâng cao nhận thức cho ĐVTN về triển khai thực hiện chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.  

2. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên về chuyển đổi số nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Kết quả 100% đoàn viên thanh niên trường Đại học Quảng Nam tham gia cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số năm 2022 và có 02 đồng chí đạt giải tuần cụ thể như sau:

  • Đoàn viên Ngô Thanh Hà – Sinh viên lớp DT19CTT01 đạt giải ba tuần 4
  • Đoàn viên Nguyễn Hoàng Vi – Sinh viên Lớp DT21SMN02 đạt giải khuyến khích tuần 1
Đoàn viên Nguyễn Hoàng Vi – Sinh viên Lớp DT21SMN02
Đoàn viên Ngô Thanh Hà – Sinh viên lớp DT19CTT01
Lễ tổng kết và trao giải tại Tỉnh Đoàn Quảng Nam ngày 10/10/2022

TIN TỪ ĐOÀN THANH NIÊN