ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI NĂM 2022

Sáng ngày 05/10/2022, tại Trung tâm Hội thảo, Trường Đại học Quảng Nam đã khai mạc đợt sinh hoạt giáo dục chính trị và công tác sinh viên cho đoàn viên sinh viên trong toàn trường.

Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ Công tác Đoàn, Hội cho cán bộ đoàn, hội nhiệm kì mới nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhà trường thời gian đến.

Ban thường vụ đoàn trường đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2024, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó Ban thường vụ Đoàn trường cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của TƯ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021 trong năm 2022 đối với đoàn viên, sinh viên nhà trường.

Chương trình tập huấn năm 2022 đã có sự tham gia của gần 800 đoàn viên sinh viên khóa cũ và 500 đoàn viên là Tân sinh viên K22. Đây là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kĩ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời, buổi tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn trường.

Tin từ Đoàn Thanh niên