Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn 1227/STTTT-TTBCXB ngày 25/10/2021 về việc tuyên truyển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, yêu cầu công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thực hiện kiểm soát vào/ra hằng ngày đối với người đến/đi thông qua mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm