Đại hội giữa nhiệm kỳ Liên chi đoàn khoa Kinh tế-Du lịch 2023-2024

Đại hội giữa nhiệm kỳ Liên chi đoàn khoa Kinh tế-Du lịch 2023-2024 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 19/5/2023 tại Phòng 1.6 A1.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng quy định và hướng dẫn của Đoàn các cấp, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa gồm ba đồng chí: Bríu Thị Sơn Giang-Radel Hoan-Lô Thị Xuân Quyết.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí: Hồ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Quốc Minh An, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Radel Hoan.

Nhân dịp này, Đoàn trường Đại học Quảng Nam đã khen thưởng 4 đoàn viên xuất sắc trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên trường Đại học Quảng Nam: Bríu Thị Sơn Giang, Nguyễn Thị Hương, Lô Thị Xuân Quyết, Radel Hoan và 2 tập thể DT20VNH01, DT19VNH01 có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn năm học 2022-2023.

Chúc mừng Liên chi đoàn khoa Kinh tế-Du lịch đã tạo dựng được một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo!