Đại hội Công đoàn Trường Đại học Quảng Nam, khóa IX (nhiệm kỳ 2023-2028)

Sáng ngày 11/01/2023, Công đoàn trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quốc Bảo – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam; PGS.TS Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Vũ Đức Quảng – Chủ tịch Hội đồng trường; cùng với hơn 170 đoàn viên công đoàn về tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, đứng trước khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là sự cạnh tranh trong công tác tuyển sinh đào tạo giữa các trường, đã phần nào tác động đến hoạt động của Nhà trường và hoạt động Công đoàn nhà trường, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động cũng bị tác động và ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Quảng Nam cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công đoàn viên chức Tỉnh , cùng với sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, Ban Chấp hành công đoàn Trường đã thực hiên tốt chức năng nhiệm vụ, tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức và người lao động, duy trì tốt sự phối hợp với chuyên môn, bám sát nhiệm vụ của mỗi năm học, đồng hành với chính quyền, đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo và người lao động luôn được quan tâm duy trì và đẩy mạnh.

          PGS. TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Công đoàn Trường Đại học Quảng Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng BCH công đoàn đã đề ra được nhiều giải pháp tích cực, bám sát nhiệm vụ của Nhà trường trong từng năm học, cùng với chuyên môn tổ chức mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực các hoạt động phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức  và người lao động trong nhà trường, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới chung và sự phát triển ổn định của Nhà trường. Đồng chí cũng mong rằng, trong nhiệm kỳ 2023-2028,  trước sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục, Công đoàn Trường Đại học Quảng Nam cần chủ động, tích cực đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức đoàn viên và người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ giáo viên, đóng góp sức mình vì sự nghiệp trồng người, xây dựng Nhà trường luôn ổn định và ngày một phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Bảo đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được. Đồng thời đề nghị BCH khoá IX tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nội dung; phương thức hoạt động để đáp ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền; lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới hình thức; nội dung công tác tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ; công chức cơ quan phù hợp với đặc điểm; tình hình của địa phương.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn trường Đại học Quảng Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào BCH và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới.