Công văn chỉ đạo thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 3691/UBND-KTN về việc thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia.

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang, nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể vi phạm.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống
tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của nhân dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái xe”. Đẩy mạnh tuyên trền trên mạng xã hội, hạ tầng số và vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình./.

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022