Công đoàn

Quá trình hình thành và phát triển:

Sau ba tháng kể từ ngày Trường THSP Quảng Nam được thành lập (nay là trường Đại học Quảng Nam), Công đoàn Trường ra đời và đi vào hoạt động trực thuộc Công đoàn giáo dục Tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 79/QĐ-CĐN của Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh Quảng Nam vào ngày 01/7/1988. Trong điều kiện ban đầu khó khăn về nhiều mặt nhưng Ban chấp hành lâm thời đã được thành lập gồm có 05 ủy viên đó là, Thầy giáo Nguyễn Văn Long (Chủ tịch), thầy giáo Bùi Phước Ý (Phó Chủ tịch), Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm (ủy viên), thầy giáo Võ văn Trường (ủy viên) và anh Thủy Ngọc Hiệp (ủy viên) nhằm điều hành công việc và chuẩn bị cho việc tiến tới Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ I ( 1988-2000).

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ I ( 1988-2000) gồm 5 ủy viên trong đó có 01 nữ, cơ cấu tổ chức gồm 7 tổ công đoàn với số đoàn viên là 25 người trên tổng số 43 CB-GV-CNV. Tuy số lượng chưa đông nhưng tất cả đoàn viên đều ý thức tinh thần trách nhiệm, đã thực hiện tốt các chương trình hành động.

Đến nhiệm kỳ II (2000-2003) số đoàn viên tăng lên đến 59 trong tổng số 64 CB-GV-CNV. Ban chấp hành gồm 07 ủy viên trong đó có 02 nữ, cơ cấu tổ chức gồm 8 tổ công đoàn (tổ công đoàn HC-TH, ĐT, TC-TV, QT-ĐS, Cơ sở tin học, Tự nhiên, Xã hội, Bộ môn chung ). Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, vào ngày 14/11/2000 Trường được nâng cấp lên thành Trường CĐSP Quảng Nam , Công đoàn Trường đã đóng vai trò to lớn trong việc phát triển toàn diện của nhà trường. Vào ngày 12/01/2001 Công đoàn Trường CĐSP Quảng Nam được chuyển sang trực thuộc Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Nam. Với vị thế mới, Công đoàn Trường đã nổ lực vượt lên chính mình để ngang tầm với nhiệm vụ mới, góp phần vào sự tăng trưởng về qui mô cũng như chất lượng đào tạo, cải thiện đáng kể đời sống CB-GV-CNV trong nhà trường. Những thành tích đó được Liên đoàn Lao động Tỉnh ghi nhận và cấp Bằng khen.

Trong nhiệm kỳ III (2003-2005), trên nền tảng những thành quả đạt được, Công đoàn Trường ra sức đổi mới phương pháp hoạt động để hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu. Số đoàn viên lên đến 97 trong tổng số 114 CB-GV-CNV. Ban chấp hành gồm 09 ủy viên trong đó có 03 nữ. Đổi mới theo hướng phân cấp mạnh nhằm pháp huy tối đa vai trò của từng đoàn viên. Được sự cho phép của Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh, cơ cấu tổ chức Công đoàn Trường đã được thiết lập mới tương ứng với cơ cấu tổ chức Đảng trong nhà Trường, gồm 03 Công đoàn Bộ phận ( Công đoàn phòng chức năng, Công đoàn chuyên môn 1, Công đoàn chuyên môn 2), trong đó có 10 tổ công đoàn.

Vào tháng 10/2005, Công đoàn Trường đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2005-2008). Ban chấp hành gồm 09 ủy viên trong đó có 03 nữ. Cơ cấu tổ chức vẫn gồm 03 Công đoàn Bộ phận nhưng tổng số Tổ công đoàn tăng lên 11 tổ. Số đoàn viên lên đến 141 người đạt 100% tổng số CC-VC nhà trường. Đây là điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò làm chủ của từng đoàn viên tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn.

Trong điều kiện Nhà trường đang nỗ lực chuẩn bị cho việc nâng cấp lên Trường Đại học Quảng Nam, Công đoàn Trường phải phấn đấu hơn nữa về mọi mặt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ CC-VC; xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn; tăng cường tổ chức các phong trào hành động Cách mạng với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thiết thực; đẩy mạnh công tác thi đua, phối hợp với chính quyền quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường;Chăm lo đời sống cho CC-VC, giám sát thực hiện chế độ chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CC-VC, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, nêu cao vai trò của tổ chức công đoàn trong nhà trường.

Ban thường vụ (khóa: … , nhiệm kỳ: 20 …-20 …):

[ninja_tables id=”6778″]