Công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam

Ngày 24/01, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận Hội đồng trường và quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện có 14 thành viên. Trong đó có 4 thành viên ngoài trường gồm đại diện cơ quan chủ quản và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan; 1 thành viên là đại diện sinh viên và 9 thành viên là cán bộ cơ hữu của trường. Tiến sĩ Vũ Đức Quảng, nguyên Trưởng phòng Đào tạo & Công tác sinh viên được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường.

Hội đồng Trường ĐHQN nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

TS. Vũ Đức Quảng phát biểu tại buổi lễ

Sau khi công bố quyết định, Hội đồng trường đã họp phiên thứ nhất để bầu chức danh Thư ký và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động toàn khóa.