Thông tin tuyển sinh

Category

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) lưu ý phải thực hiện việc theo hướng dẫn...
Xem tiếp
1 2 3