Tuyển sinh

Category

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) lưu ý phải thực hiện việc theo hướng dẫn...
Xem tiếp
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm 777_Thong-bao-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2022Tải xuống ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-2022Tải xuống
Xem tiếp
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Quảng Nam thông báo cho thí sinh về việc đăng ký dự thi môn năng khiếu ngành đại học Giáo dục Mầm non hệ chính quy. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm 667_Thong-bao-dang-ky-du-thi-nang-khieu-nganh-GDMN-_2022Tải xuống ho-so-dang-ky-du-thi-nang-khieuTải xuống
Xem tiếp
1 2 3 10