TẠP CHÍ KHOA HỌC

Category

26
Th1
Tạp chí khoa học Trường Đại học Quảng Nam tiền thân là Thông tin khoa học trường Đại học Quảng Nam, được thành lập từ năm 2003. Từ năm 2012, trường được phép phát hành dưới dạng Tạp chí khoa học chuyên ngành với Giấy phép số 629/GP-BTTTT ngày 17/04/2012 của Bộ Thông tin và...
11
Th1
Thong-bao-viet-bai-Tap-chi-Khoa-hoc-so-30Tải xuống
29
Th9
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin, chứng nhận ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Quảng Nam, cụ thể như sau: 1. Thời gian...
1 2 3 4