TẠP CHÍ KHOA HỌC

Category

08
Th2
Bia-TC25Tải xuống Tap-chi-Khoa-hoc-so-25Tải xuống
11
Th10
1225_TB-viet-bai-cho-Tap-chi-KH-so-25-3Tải xuống MAU-BO-CUC-TRINH-BAY-BAI-BAO-TAP-CHI-KHOA-HOCTải xuống
15
Th7
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 (QĐ số 42/QĐ- HĐGSNN ngày 06.7.2020). Theo đó, Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam (Quang Nam University Journal of Science) của trường Đại học Quảng Nam có 3 ngành...
14
Th6
Trường Đại học Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập tháng 6 năm 2007 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, từ một Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam ra đời vào năm 1997, đến nay, bằng...
15
Th4
Thời gian nhận bài: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 05/5/2022 Thời gian dự kiến phát hành: đầu tháng 6/2022 Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm 457-TB_số 1Tải xuống
1 2