TẠP CHÍ KHOA HỌC

Category

1225_TB-viet-bai-cho-Tap-chi-KH-so-25-3Tải xuống MAU-BO-CUC-TRINH-BAY-BAI-BAO-TAP-CHI-KHOA-HOCTải xuống
Xem tiếp
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 (QĐ số 42/QĐ- HĐGSNN ngày 06.7.2020). Theo đó, Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam (Quang Nam University Journal of Science) của trường Đại học Quảng Nam có 3 ngành...
Xem tiếp
Trường Đại học Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập tháng 6 năm 2007 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, từ một Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam ra đời vào năm 1997, đến nay, bằng...
Xem tiếp
Thời gian nhận bài: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 05/5/2022 Thời gian dự kiến phát hành: đầu tháng 6/2022 Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm 457-TB_số 1Tải xuống
Xem tiếp
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam trân trọng gửi đến quý bạn đọc Tạp chí Khoa học số 21 Vui lòng xem file đính kèm Tạp chí Khoa học số 21Tải xuống
Xem tiếp
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam trân trọng gửi đến quý bạn đọc Tạp chí Khoa học số 20 Vui lòng xem file đính kèm Tạp chí Khoa học số 20Tải xuống
Xem tiếp
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam trân trọng gửi đến quý bạn đọc Tạp chí Khoa học số 19 Vui lòng xem file đính kèm Tạp chí Khoa học số 19Tải xuống
Xem tiếp
1 2