TẠP CHÍ KHOA HỌC

Category

12
Th5
Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam” thông báo một số thông tin về công tác tổ chức, đón tiếp, đăng kí tham dự, cụ thể...
20
Th4
Thong-bao-viet-bai-bao-cho-Tap-chi-Khoa-hoc-Truong-DHQN-so-27Tải xuống
17
Th4
Thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của mình về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Trường Đại học Quảng Nam thực hiện liên kết đào tạo ở các đơn vị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Trường Cao đẳng Quảng Ngãi,...
1 2 3