SINH VIÊN

Category

19
Th4
Thực hiện công văn số 1354/BGDĐT-GDTX ngày 07/4/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; Kế hoạch số 1611/ KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021; Công văn số 356/STTTT-TTBCXB...
24
Th3
Hôm nay, ngày 24/3/2021 tại Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam đã diễn ra buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với gần 250 sinh viên là Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội đại diện cho sinh viên toàn trường. Hoạt động đối thoại nhằm tiếp...
1 7 8 9