HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Category

04
Th3
Vào lúc 8g00 ngày 01/3/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam, nhiệm kì 2021 – 2026, đã tổ chức phiên họp lần thứ 6. Nội dung cuộc họp thông qua việc giới thiệu bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam...
29
Th7
Chương trình làm việc của Hội đồng trường Đại học Quảng Nam năm 2022
1 2