TRUNG TÂM HỌC LIỆU & HỖ TRỢ SINH VIÊN

Category

23
Th4
Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Quảng Nam (1997 – 2027) và thực hiện Văn bản số 1173/BVHTTDL-TV, ngày 22/3/2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024. Thông qua Cuộc thi tiếp tục khẳng định...
21
Th4
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn”, từ ngày 15/4 đến nay, Đoàn trường phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam đã triển khai một chuỗi các hoạt động như trưng...