PHÒNG QLCL – THANH TRA

Category

29
Th1
Ngày 28/01/2024, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) đã tổ chức khảo sát sơ bộ chuẩn bị đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Quảng Nam gồm ngành Giáo dục Tiểu học, ngành Công nghệ thông...
29
Th1
Ngày 27/01/2024, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) đã tổ chức khảo sát sơ bộ chuẩn bị đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Quảng Nam gồm ngành Giáo dục Mầm non, ngành Sư phạm Toán,...
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhngonnguanhTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1KDuLP3U44fjtDncSxy7DU1qu203OlWmF/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhcongnghethongtinTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1Ll3UhRyuxc_juFK4LOb3Ke7J1X9yr1jU/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhgiaoductieuhocTải xuống Chi tiế trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1VEww8aKfiwDIfgFBnz2MoeBW_xkq2avH/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaochuongtrinhdaotaonganhvietnamhocTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1_f1tpnpZk8mZ8jnDxxolu99hCBO3GeTy/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhgiaoducmamnonTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1Kma8OBnnwp8USqMQomsVfxRWCAcotY7c/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhnganhsuphamtoanhocTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1hJiFhJjNqT2K-9tFs_YgBxrY9uvFDqZJ/view?usp=drive_link Đã nhận
04
Th10
Hồ sơ mở các ngành Sư phạm https://drive.google.com/drive/folders/11z47zNGaQCI24fi-8DA34pfM_yEMsvrC
02
Th10
BM01_Mau-de-thi-_K2021Tải xuống BM02_Mau-de-thi_K2223Tải xuống BM03_Mau-bien-soan-NHCH-theo-Thong-tu-17Tải xuống
1 2 3 6