KHOA NGOẠI NGỮ

Category

18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhngonnguanhTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1KDuLP3U44fjtDncSxy7DU1qu203OlWmF/view?usp=drive_link
04
Th10
Hồ sơ mở các ngành Sư phạm https://drive.google.com/drive/folders/11z47zNGaQCI24fi-8DA34pfM_yEMsvrC
27
Th9
991_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Tieng-AnhTải xuống DAC-TA-KCT-SP-TIENG-ANH-SAU-THAM-DINH-1Tải xuống
27
Th9
990_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Lich-Su-Dia-lyTải xuống DAC-TA-CT-SP-LICH-SU-DIA-LY-12092023-SAU-THAM-DINHTải xuống
27
Th9
989_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Khoa-hoc-Tu-nhienTải xuống DAC-TA-KCT-SP-KHTN-22-8-SAU-THAM-DINHTải xuống
16
Th6
Hội thi Thuyết trình tiếng Anh 2023 Đang cập nhật … Câu Lạc Bộ Tiếng Anh 2023 Đang cập nhật …
15
Th6
TS Nguyễn Thị Trung Trưởng khoa I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRUNGGiới tính: NữNăm sinh: 1979Nơi sinh: Quảng NamHọc vị cao nhất: Tiến sĩ                                            Năm, nước nhận học vị: 2022, Việt NamChức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chínhNăm bổ nhiệm: 2021Chức vụ (hiện tại): Trưởng Khoa Ngoại ngữĐơn...
22
Th3
1134_QD-Ban-hanh-11-CTDT-Chinh-quy-2021Tải xuống KCT-2021_0001Tải xuống
22
Th3
2357-QD-DHQN-2019-QUYET-DINH-BAN-HANH-12-CTDT-SAU-RA-SOAT-CAP-NHAT-2019-3Tải xuống
1 2