Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Theo Quyết định số 907/QĐ-ĐHQN ngày 21/10/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Quảng Nam về việc quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo của nhà trường, kể từ năm học 2009-2010 mức thu học phí cụ thể như sau:

1. Đối với hệ chính qui tập trung thuộc chỉ tiêu ngân sách:

[ninja_tables id=”6766″]

2. Đối với hệ chính qui tập trung ngoài chỉ tiêu ngân sách:

[ninja_tables id=”6768″]

3. Đối với hệ chính qui VHVL: (mỗi năm học từ 3 dến 4 tháng)

[ninja_tables id=”6769″]

4. Đối với các hệ đào tạo chứng chỉ Tin hoc, Ngoại ngữ, nghiệp vụ:

[ninja_tables id=”6770″]

Với hệ đào tạo chứng chỉ, HSSV của nhà trường được giảm 10% học phí.

Đối với các lớp chính qui tập trung trong chỉ tiêu thực hiện chế độ miễn giảm theo Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/BGD&ĐT và BTC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ GD&ĐT và Tài chính.

Đối với các lớp chính qui ngoài chỉ tiêu ngân sách chế độ miễm giảm theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường