Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Theo Quyết định số 907/QĐ-ĐHQN ngày 21/10/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Quảng Nam về việc quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo của nhà trường, kể từ năm học 2009-2010 mức thu học phí cụ thể như sau:

1. Đối với hệ chính qui tập trung thuộc chỉ tiêu ngân sách:

2. Đối với hệ chính qui tập trung ngoài chỉ tiêu ngân sách:

3. Đối với hệ chính qui VHVL: (mỗi năm học từ 3 dến 4 tháng)

4. Đối với các hệ đào tạo chứng chỉ Tin hoc, Ngoại ngữ, nghiệp vụ:

Với hệ đào tạo chứng chỉ, HSSV của nhà trường được giảm 10% học phí.

Đối với các lớp chính qui tập trung trong chỉ tiêu thực hiện chế độ miễn giảm theo Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/BGD&ĐT và BTC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ GD&ĐT và Tài chính.

Đối với các lớp chính qui ngoài chỉ tiêu ngân sách chế độ miễm giảm theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường

Tin nổi bật

Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021
06/12/2021
Thông báo phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đại học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh – khóa thi ngày 22/11/2021
02/12/2021
Kết quả thi tuyển sinh Đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh (đợt 2)- Khóa ngày 21/11/2021
02/12/2021