[In tin]    [Quay lại]

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
(09/10/2020 8:47:52 AM)


          Ngày 08/10/2020, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020 - 2021 cho toàn thể viên chức và người lao động trong Nhà trường.

        Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt, triển khai đến viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục và của Nhà trường.

PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên nhiệm kỳ 2020 -2025; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục và của Nhà trường

 

        Bên cạnh đó, viên chức và người lao động Nhà trường cũng được thông tin, phổ biến một số tình hình về an ninh trật tự, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy trong trường học và các biện pháp phòng, chống. Do ảnh hưởng của bão lụt nên Hội nghị đã được rút ngắn thời gian còn 1 buổi, một số nội dung khác như phổ biến Luật Giáo dục 2019; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được các đơn vị triển khai trong sinh hoạt đơn vị.

Thượng tác Đoàn Thanh Hòa – Phó Trưởng phòng PV05 Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, phổ biến một số vấn đề về an ninh trật tự, an ninh mạng trong trường học

         Thông qua đợt bồi dưỡng chính trị lần này, viên chức và người lao động sẽ nắm rõ hơn đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục cũng như của Nhà trường để triển khai thực hiện, vận dụng vào công việc một cách hiệu quả.

Tin từ Phòng HC-QT