[In tin]    [Quay lại]

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 ngành Giáo dục mầm non (đợt 2)
(09/09/2020 8:09:24 AM)


       Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Nam công bố kết quả thi năng khiếu tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non, đợt 2 năm 2020 như sau (xem trong file đính kèm).

files.qnamuni.edu.vn/UserFiles/Image/Tintuc/ĐiemThiNangKhieu-Dot2.pdf

 

Phòng KT&ĐBCL