[In tin]    [Quay lại]

Công bố kết quả thi năng khiếu tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 ngành Giáo dục mầm non
(21/08/2020 10:52:03 AM)


Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy Trường Đại học Quảng Nam công bố kết quả thi năng khiếu tuyển sinh hệ chính quy năm 2020 ngành Giáo dục mầm non (tổ chức thi vào ngày 20/8/2020) như sau: xem trong file đính kèm.

files.qnamuni.edu.vn/UserFiles/Image/Tintuc/KqThiNangKhieu2020Dot1.pdf

Phòng KT&ĐBCL