[In tin]    [Quay lại]

Thông báo về việc cho sinh viên đi học lại và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
(28/04/2020 8:42:25 AM)


         Thực hiện theo Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi mắc Covid-19 trong trường học và Công văn số 2318/UBND-KGVX của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại, Trường Đại học Quảng Nam thông báo thời gian đi học trở lại từ Thứ 2 ngày 04/5/2020.

        Xem chi tiết nội dung thông báo, vui lòng xem: tại đây

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị