[In tin]    [Quay lại]

Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19
(18/04/2020 2:57:45 PM)


           Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua Hội Sinh viên nhà trường đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội và Hội viên sinh viên trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe hội viên và cộng đồng xã hội.

Trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên ban hành văn bản chỉ đạo các liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc và hội viên sinh viên nhà trường chủ động nắm thông tin, tình hình lây nhiễm của dịch bệnh trong nước cũng như địa phương để chủ động các biện pháp tự phòng tránh dịch.

Trong công tác chuẩn bị về lực lượng sinh viên tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành quyết định thành lập Đội Sinh viên xung kích phản ứng nhanh tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (nCov-19) gồm 18 thành viên. Đồng thời lựa chọn những cán bộ hội chủ chốt và hội viên sinh viên có sức khỏe tốt, cư trú gần địa bàn trường học để tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ nhà trường tổng dọn vệ sinh, chuẩn bị tốt hệ thống cơ sở vật chất hỗ trợ công tác cách ly y tế phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

Hội Sinh viên nhà trường cũng triển khai hướng dẫn các cấp Hội tổ chức, hướng dẫn hội viên sinh viên thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục- Đào tạo và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường. Đến nay có 1371 hội viên trên tổng số 1455 hội viên sinh viên trong toàn trường đã thực hiện khai báo y tế (đạt 94,2%) theo yêu cầu. Trong đó, nhiều đơn vị liên chi hội đã tổ chức hướng dẫn hội viên thực hiện khai báo y tế đạt tỉ lệ cao, như: Liên chi hội Kinh tế- Du lịch có 187/192 hội viên khai báo, đạt 97.3%; Liên chi hội THMN& NT có 538/577 hội viên khai báo, đạt 93%; Liên chi hội Toán có 120/127 hội viên, đạt 94.5%...

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường cũng đã tổ chức huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch nCovid-19 trong hội viên sinh viên và cộng đồng xã hội. Trích quỹ hoạt động thường niên của Hội, cùng với kinh phí quyên góp được lập quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 14.980.000 đồng, đã trích hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Tỉnh Quảng Nam triển khai.

Hội Sinh viên trường đã xét giới thiệu 05 hội viên gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra trình Hội Sinh viên cấp trên có giải pháp hỗ trợ, tổ chức rà soát, lập danh sách hội viên và gia đình chịu thiệt hại nặng trong dịch bệnh; tích cực chuẩn bị tốt điều kiện về kinh phí, nguyên vật liệu để có hình thức hỗ trợ phù hợp, động viên hội viên sinh viên tiếp tục đến trường học tập trong thời gian đến.

 

Lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh

 

Cán bộ đoàn hội của nhà trường tham gia quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tin từ Hội sinh viên