[In tin]    [Quay lại]

Thông báo số 305/ĐHQN-HCQT về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch COVID-19
(17/04/2020 4:08:35 PM)


         Thực hiện công văn số 2140/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam yêu cầu cho sinh viên, học viên nhà trường được tiếp tục nghỉ học từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020 và chờ thông báo sau.

         Nội dung thông báo chi tiết, vui lòng xem tại đây

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị