[In tin]    [Quay lại]

Thông báo số 3: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lần thứ 6 "Phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
(23/03/2020 3:51:39 PM)


Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 hiện nay, trường Đại học Quảng Nam quyết định thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo

- Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến : Cuối tháng 5/2020

- Hạn cuối nộp toàn văn bài viết: 20/4/2020

Xem nội dung chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây

Tin từ Phòng NCKHĐN&HTQT