[In tin]    [Quay lại]

Trường Đại học Quảng Nam nghiệm thu báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
(21/10/2019 3:46:45 PM)

Sáng ngày 18/10/2019, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức họp nghiệm thu báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáng ngày 18/10/2019, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức họp nghiệm thu báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, 25 thành viên là  ủy viên Hội đồng và 08 thành viên Ban thư ký. PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương chủ trì cuộc họp.

            Theo kế hoạch, Trường Đại học Quảng Nam đã triển khai công tác đánh giá tổng thể các hoạt động của nhà trường giai đoạn 2014 - 2018 theo đúng hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tự đánh giá là một hoạt động đã giúp nhà trường nhìn nhận khách quan hơn những kết quả đạt được, từ đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hoạt động tự đánh giá, đồng thời quán triệt mỗi thành viên nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành trọng trách được giao đúng tiến độ. Cũng tại cuộc họp, Ủy viên thường trực của Hội đồng đã báo cáo tóm tắt kết quả quá trình thực hiện công tác báo cáo tự đánh giá đã được triển khai. Các thành viên trong Hội đồng tích cực đóng góp ý kiến để trao đổi, góp ý.

 

Trên cơ sở 100% thành viên trong Hội đồng thống nhất nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương giao nhiệm vụ cho các nhóm chuyên trách, ban thư ký để tiếp tục hoàn thiện báo cáo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra, chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài vào cuối năm 2019.

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị