[In tin]    [Quay lại]

Quyết định công nhận tốt nghiệp các học viên trình độ Đại học liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non khóa 2016 -2019 và 2017-2019.
(10/04/2019 7:45:08 AM)


Phòng Đào tạo công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm theo danh sách của các học viên trình độ Đại học liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non khóa 2016 -2019 và 2017-2019.

 

Xem danh sách: tại đây

Tin từ Phòng Đào tạo