[In tin]    [Quay lại]

THÔNG BÁO Về việc đăng ký thiết kế Trang thông tin điện tử (website) Trường Đại học Quảng Nam
(11/03/2019 3:50:20 PM)


 Nhằm lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực thiết kế mới Trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam theo Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ GD&ĐT về quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm, Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc đăng ký thiết kế Trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam như sau:

1. Mục đích

          Lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thiết kế Trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam.

2. Đối tượng tham gia

Mọi tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chuyên môn để thiết kế Trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân chuyên ngành thiết kế website tham gia.

          3. Yêu cầu cơ bản về Trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam

3.1.            Yêu cầu chung:

-          Phần mềm là ứng dụng web, vận hành trên mạng internet.

-          Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 (tên miền riêng)

-          Lập trình bằng ngôn ngữ PHP,ASP, JavaScript ….và sử dụng database My SQl …

-          Tương thích với PC, laptop và các thiết bị Mobile.

-          Đảm bảo được các chuyên mục theo Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

-          Yêu cầu về giao diện:

+ Giao diện tiếng Việt (có thể thêm tiếng Anh)

+ Giao diện thiết kế đẹp, hiện đại, dễ sử dụng.

-          Yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin:

+ Hệ thống phải được bảo mật, chống lại mọi truy cập bất hợp pháp vào hệ thống.

-          Yêu cầu về quản trị hệ thống:

+ Chức năng phân quyền, quản lý người dùng (Admin và các User các đơn vị trực thuộc).

 3.2.         Cấu trúc cơ bản Trang thông tin điện tử (website) Trường Đại học Quảng Nam như sau:

             3.2.1. Menu giới thiệu gồm những nội dung:

-          Thông điệp của Hiệu trưởng

-          Tổng quan

-          Cơ cấu tổ chức

-          Cam kết chất lượng

-          Đội ngũ giảng dạy

-          Đội ngũ hành chính

-          Cơ sở vật chất

-          Thông tin công khai đối với cơ sở giáo dục đại học

-          Báo cáo hằng năm

-          Học phí

-         

             3.2.2. Menu tuyển sinh gồm các nội dung:

-          Thông tin tuyển sinh

-          Đăng ký xét tuyển (trực tuyến)

-          Xem danh sách nộp hồ sơ xét tuyển

-          Tra cứu kết quả xét học bạ

-         

3.2.3.     Menu đào tạo gồm các nội dung:

-          Công khai niên giám thống kê về giáo dục

-          Chuyên ngành đào tạo

-          Chương trình đào tạo

-          Thời khóa biểu

-          Đăng ký môn học

-          Lịch thi

-          Kết quả học tập

-          Chế độ chính sách

-          Quy chế đào tạo

-         

3.2.4.     Menu nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

-          Giới thiệu

-          Tin tức hoạt động NCKH

-          Các đề tài NCKH

-          Tạp chí Khoa học

-          Hội thảo, hội nghị

-          Các mẫu văn bản NCKH

-         

3.2.5.     Menu Đoàn thể:

-          Tin tức hoạt động Đoàn thanh niên & Hội sinh viên

-          Tin tức hoạt động của Công đoàn

-          Hội khuyến học

-          Hội cựu chiến binh …..

3.2.6.     Menu về các đơn vị: Phân quyền User cho các đơn vị

-          Các khoa chuyên môn

-          Phòng, Ban

-          Các trung tâm

-          Trường thực hành

-          Phân quyền User cho các đơn vị

-         

3.2.7.     Thư điện tử

3.2.8.     Các yêu cầu khác:

-          Liên kết website

-          Trang sơ đồ website

-          Tính năng tìm kiếm

-          Trang thăm dò ý kiến

-          Trang hỏi đáp

-          Lịch tuần, danh bạ …..

3.3.         Thời gian bảo hành: 12 tháng

      Lưu ý: Yêu cầu trên đây chỉ là những yêu cầu cơ bản. Trường Đại học Quảng Nam sẽ đưa ra các yêu cầu cụ thể với các tổ chức, cá nhân được chọn thực hiện.

4. Hồ sơ đăng ký

 Phiếu đăng ký theo mẫu của Trường Đại học Quảng Nam bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ ”Hồ sơ đăng ký tham gia thiết kế Trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam”.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019.

(Trường Đại học Quảng Nam sẽ thông báo trực tiếp đến tổ chức, cá nhân được lựa chọn thực hiện thiết kế sau khi thẩm định hồ sơ đăng ký)

6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

- Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Hành chính – Quản trị, Trường Đại học Quảng Nam, số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Nộp qua email: duonganhminh.8x@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0235.3812834 (Văn phòng Phòng Hành chính - Quản trị)

                             0914228375 (Ông Trần Văn Tâm – Phó Trưởng phòng)./.

* Mẫu phiếu đăng ký thiết kế trang thông tin điện tử Trường Đại học Quảng Nam, vui lòng download (tại đây)

Tin từ Phòng HC-QT