[In tin]    [Quay lại]

THÔNG BÁO Về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng II tại huyện Nam Giang - Quảng Nam
(27/02/2019 4:01:24 PM)


Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Công văn số 48/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3030/UBND-KGVX ngày 08/6/2018 về việc giao Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) các hạng.

Nay, Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT hạng II tại huyện Nam Giang như sau:

1.                  Lớp bồi dưỡng

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT hạng II.

2.                  Nội dung, chương trình bồi dưỡng

Nội dung, chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo “Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

3.                  Thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian: 240 tiết, trong đó:

-                     Lý thuyết: 112 tiết; 

-                     Thảo luận, thực hành: 128 tiết.

4.                  Hình thức tổ chức bồi dưỡng

Tập trung, học vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

5.                  Địa điểm học tập

Trường PT DTNT THCS huyện Nam Giang.

Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

6.                  Chứng chỉ

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cấp Chứng chỉ bồi dưỡng theo Công văn số 3030/UBND-KGVX ngày 08/6/2018 về việc giao Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục; Thông tư số 19/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7.                  Hồ sơ đăng ký

-                     Đơn đăng ký (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Nam);

-                     Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;

-                     Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;

-                     02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

8.                  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ được Trường Đại học Quảng Nam phát hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang. Học viên nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang theo các biểu mẫu và quy định của Nhà trường.

9.                  Thời gian khai giảng

8h00, ngày 09/3/2019 (Thứ Bảy) tại Trường PT DTNT THCS huyện Nam Giang.

10.             Kinh phí bồi dưỡng

-  Học phí toàn khóa học: 2.200.000 đồng/học viên/lớp (Hai triệu hai trăm ngàn đồng)

-  Lệ phí hồ sơ: 15.000 đồng/hồ sơ (Mười lăm ngàn đồng)

-  Lệ phí cấp chứng chỉ: 20.000 đồng/chứng chỉ (Hai mươi ngàn đồng)

11. Thông tin liên hệ ghi danh, phát hành và thu nhận hồ sơ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang.

Số điện thoại: 0986 972 269 (gặp Ông Alăng Hải)./.

Tin từ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng