[In tin]    [Quay lại]

Danh sách điểm của hệ VLVH các lớp khối DV16 và DV17
(18/02/2019 10:27:42 AM)


Phòng Đào tạo thông báo điểm của hệ VLVH các khối lớp DV16 Và DV17 như sau:
     - Danh sách điểm học viên khối lớp DV16, xem chi tiết : (tại đây)
     - Danh sách điểm học viên khối lớp DV17, xem chi tiết : (tại đây)
     - Danh sách học viên điểm F các học phần hệ VLVH khóa DV16 và DV17: xem chi tiết  (tại đây)
 
Thông báo:

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Quảng Nam có kế hoạch tổ chức học lại, thi lại dành cho học viên Đại học liên thông – Hình thức vừa làm vừa học. Nay phòng Đào tạo thông báo thời gian, hình thức đăng ký học lại, thi lại như sau:

1.     Đối tượng học viên đăng ký học lại:

- Học viên có học phần bị điểm D (đối với hệ tín chỉ) có thể đăng ký học lại để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ.

- Học viên có học phần bị điểm F (đối với hệ tín chỉ) bắt buộc học.

2. Thời gian đăng ký học lại, thi lại:

Đăng ký từ ngày 15/2/2019 đến ngày 01/3/2019. Quá thời gian qui định trên nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

3. Quy trình đăng ký:

Bước 1: Học viên làm đơn đăng ký học lại (theo mẫu).

Bước 2: Nộp lệ phí học lại tại phòng Kế hoạch - tài chính (tầng 2- Khu B).

Bước 3: Nộp về phòng Đào tạo sau khi có xác nhận nộp lệ phí của phòng Kế hoạch – Tài chính.

4. Thời gian học lại:

Từ ngày 04/3/2019 (Lịch cụ thể Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau).

5. Lệ phí:

- Số lượng trên 09 học viên, mức thu: 180.000 đồng/1TC.

- Số lượng từ 05 đến 09 học viên, mức thu: 270.000 đồng/1TC.

- Số lượng dưới 05 học viên, mức thu: 360.000 đồng/1TC.

 

* Xem chi tiết thông báo và mẫu đăng ký học lại, thi lại tại đây

Tin từ Phòng Đào tạo