[In tin]    [Quay lại]

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 các lớp liên thông hình thức vừa làm vừa học
(24/02/2020 10:34:40 AM)
- Thời khóa biểu lớp DV19SGT1Đ - Trình độ CĐ lên ĐH: Xem chi tiết tại đây
- Thời khóa biểu Lớp DV18TAN01 - Ngành Ngôn ngữ Anh - Trình độ CĐ lên ĐH: Xem chi tiết tại đây
- Thời khóa biểu Lớp DV19STH01 - Ngành Sư phạm Toán học - Trình độ CĐ lên ĐH: Xem chi tiết tại đây
- Thời khóa biểu Lớp: Đại học Bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH: Xem chi tiết tại đây
Tin từ phòng Đào tạo