[In tin]    [Quay lại]

Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội nghị công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019
(24/01/2019 2:02:06 PM)


Ngày 23/01/2019, Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019. Hội nghị được diễn ra thường niên theo những chủ trương, kế hoạch cấp trên, nhằm củng cố kiện toàn và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng úy Nguyễn Anh Tình trợ lý Ban dân Quân - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Chủ trì Hội nghị đồng chí Huỳnh Trọng Dương, Chính trị viên Ban CHQS, Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các đơn vị trực thuộc nhà trường. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019. Hội nghị cũng tiếp thu nhiều ý kiến xây dựng của đại biển và chiến sĩ lực lượng về công tác Trực sẵn sàng chiến đấu, trang bị vũ khí dụng cụ, công tác ra quân, huấn luyện hằng năm....
 
Đặc thù đối với Trường Đại học Quảng Nam về công tác quân sự bao gồm cả việc giảng dạy kiến thức An ninh - Quốc phòng có sinh viên. Do vậy Hội nghị cũng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, giao nhiệm vụ cụ thể cho Khoa các môn chung, trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Xây dựng tốt các kế hoạch tác chiến, kiện toàn lực lượng, hoàn chỉnh các hệ thống hồ sơ, sổ sách.... nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2019.
 
Tin từ BCHQS trường