[In tin]    [Quay lại]

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp cho các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa DV16.
(29/10/2019 10:17:54 AM)

Nhà trường dự kiến xét Tốt nghiệp vào đầu tháng 11/2019. Mọi phản hồi liên hệ Phòng Đào tạo.

Vui lòng xem danh sách (tại đây)

Tin từ Phòng Đào tạo