[In tin]    [Quay lại]

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ”
(19/12/2019 3:30:35 PM)


1. Mục đích

Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ” được tổ chức với những mục đích sau:

- Tạo ra diễn đàn khoa học để chia sẻ, giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu; công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên trong nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ.

- Giúp giảng viên tiếp tục có những định hướng cơ bản trong giảng dạy và nghiên cứu nhằm đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

- Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục; phát triển mạng lưới nghiên cứu giữa các trường đại học trên cả nước.

2. Nội dung Hội thảo và các chủ đề viết bài

Nội dung hội thảo và các bài viết tập trung vào các vấn đề:

·       Nghiên cứu ngôn ngữ

·       Phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và ngoại ngữ

·       Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ và ngoại ngữ

·       Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến ngày 8-9/05/2020

- Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam - 102 Hùng Vương - Tam Kỳ

5. Thông tin về việc gửi báo cáo tham luận:

- Thời gian gửi Tóm tắt báo cáo: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2020.

- Tóm tắt từ 150 đến 250 từ, có từ khóa từ 5 từ hoặc cụm từ.

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: Hạn cuối ngày 25/03/2020.

Bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt được trình bày trên khổ giấy A4, bài viết dài không quá 10 trang theo định dạng sau:

Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, dãn dòng 1 line, Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.

Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu.

Cấu trúc bài viết theo mẫu đính kèm (hoặc tải mẫu tại website: http://www.qnamuni.edu.vn).

Bài viết ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ, nơi công tác, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).

Lưu ý: Bài viết chưa được công bố trên các ấn phẩm. Các bài viết sẽ được phản biện qua Hội đồng phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam (chỉ số ISSN 0866-7586).

6. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

- Bài viết tham dự Hội thảo xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Quảng Nam theo địa chỉ sau:

+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Quảng Nam - 102 đường Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

+ Số điện thoại: 0235. 3829265

+ E-mail: hoithaokhoahocdhqn@gmail.com

- Liên hệ trực tiếp: TS. Võ Thị Hoa, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 0964 651 567.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước gửi bài viết và tham gia hội thảo.

Trân trọng./.

 * File biểu mẫu, vui lòng download tại đây

Tin từ Phòng NCKH&HTQT