[In tin]    [Quay lại]

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên lần thứ 6 “PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”
(18/12/2019 3:28:07 PM)


Trường Đại học Quảng Namtổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên lần thứ 6 với chủ đề PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0với các nội dung cụ thể sau:

          1. Mục đích

- Tạo diễn đàn khoa học để sinh viên nhà trường có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;
- Tạo điều kiện để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, trưng bày sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng cần thiết trong việc tự học và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong tương lai và nâng cao chất lượng đào tạo;
2. Nội dung Hội thảo
Các bài viết và sản phẩm nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học – kỹ thuật; phương pháp tự học và nghiên cứu khoa học gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể của hội thảo:
1) Công nghệ thông tin (phần mềm, giải pháp kỹ thuật, …)
2)    Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Kinh tế phát triển, …)
3)     Văn hóa, Du lịch, Lịch sử, Địa lý, …
4)    Vật lý, Hóa học, Sinh học, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật nông nghiệp, …
5)     Toán học
6)    Ngoại ngữ
7)    Văn học và Công tác xã hội
8)    Tâm lý và Giáo dục, Lí luận chính trị
9)     Tiểu học – Mầm non
10) Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học
11) Các lĩnh vực khác: Nghệ thuật, Triết học, Kinh tế chính trị, Giáo dục thể chất và quốc phòng, ….
3. Thời gian và địa điểm
- Thời gian:
+ Thời gian nhận bài viết: hạn cuối vào ngày 08/03/2020
+ Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến tháng 4 năm 2020
- Địa điểm: Trung tâm Hội thảo trường Đại học Quảng Nam
4. Thành phần tham dự Hội thảo:
- Toàn thể sinh viên của Nhà trường;
- Các công chức viên chức, giảng viên trong Trường;
5. Các loại hình và sản phẩm gửi tham dự Hội thảo
(1) Bài báo: Bài báo được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, dãn dòng 1 line, Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.
Cấu trúc bài báo (theo mẫu 1).
Dung lượng bài báo: Không quá 7 trang A4.
Bài báo ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, lớp, người hướng dẫn, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).
(2) Sản phẩm nghiên cứu đề cập trong bài báo (nếu có):
-   Các mô hình sáng tạo;
-   Giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ;
-   Các phần mềm và các ứng dụng, …;
-   Tác phẩm sáng tạo, nghệ thuật;
-   Các sản phẩm khoa học khác.
6. Giải thưởng: Ban tổ chức sẽ có các hình thức khen thưởng cho các cá nhân, nhóm sinh viên và các khoa chuyên môn có công trình nghiên cứu và sản phẩm đạt chất lượng.
7. Triển khai thực hiện:
- Các khoa chuyên môn căn cứ vào chuyên ngành đào tạo có trách nhiệm phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên/nhóm sinh viên triển khai thực hiện. Đồng thời tổ chức chấm chọn các bài viết, sản phẩm nghiên cứu và đề xuất các công trình nghiên cứu có chất lượng tham gia hội thảo. Về số lượng tham gia, ít nhất 03 công trình nghiên cứu đối với mỗi lớp Đại học và ít nhất 01 công trình nghiên cứu đối với mỗi lớp Cao đẳng.
- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức phát động sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia nghiên cứu và gửi sản phẩm tham dự.
8. Địa chỉ liên hệ và gửi bài, nộp sản phẩm:
Các Khoa chuyên môn lập danh sách tổng hợp bài viết (theo mẫu 2) và bài viết được biên tập hoàn chỉnh, sau đó gửi về Ban tổ chức hạn cuối đến hết ngày 08/03/2020 (bao gồm cả bản giấy và file)theo địa chỉ sau:
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Quảng Nam - 102 đường Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0235. 3829265;
Các Khoa chuyên môn, Đoàn trường, Hội sinh viên, giảng viên, sinh viên trong toàn trường triển khai và thực hiện thông báo này để hội thảo thành công tốt đẹp.
Trân trọng./.

* File biểu mẫu, vui lòng download tại đây

Tin từ Phòng NCKH&HTQT