[In tin]    [Quay lại]

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2018
(11/12/2018 4:12:35 PM)


Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học, khoá học: 2015-2018&2016-2018, kế hoạch cụ thể như sau:  

I. Số lượng: 446 học viên, trong đó:

1. Khoá học: 2016-2018

1.1. Đào tạo liên kết với trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum:

- Ngành Giáo dục Tiểu học: 35 học viên

- Ngành Giáo dục Mầm non: 29 học viên

1.2. Đào tạo liên kết với trường Trung cấp Quảng Đông

- Ngành Giáo dục Mầm non: 23 học viên

1.3. Đào tạo tại trường Đại học Quảng nam:

- Ngành Công nghệ Thông tin: 24 học viên

- Ngành Sư phạm Toán học: 10 học viên

- Ngành Giáo dục Tiểu học: 88 học viên

- Ngành Giáo dục Mầm non: 111 học viên (trong đó có 01 lớp đặt tại Thăng Bình)

2. Khoá học: 2015-2018: (Đào tạo tại trường Đại học Quảng Nam)

            - Ngành Giáo dục Tiểu học: 126 học viên

II. Thời gian:

            1. Tại Trường Đại học Quảng Nam: 8h00 ngày 05 tháng 01 năm 2019

            2. Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: 9h00 ngày 12 tháng 01 năm 2019

            3. Tại Trường Trung cấp Quảng Đông: 9h00 ngày 19 tháng 01 năm 2019

III. Địa điểm:

- Học viên học tại Trường Đại học Quảng Nam nhận bằng tốt nghiệp tại Trung tâm Hội thảo, Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Học viên học tại Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kon Tum nhận bằng tốt nghiệp tại Hội trường A, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kon Tum. Địa chỉ: Cơ sở 01, tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Học viên học tại Trường Trung cấp Quảng Đông nhận bằng tốt nghiệp tại Hội trường, Trường Trung cấp Quảng Đông, Quảng Nam.

IV. Thành phần tham dự

1. Tại Trường Đại học Quảng Nam

- Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam;

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

- Lãnh đạo các đơn vị và giảng viên;

- Học viên tốt nghiệp của các lớp: DV15SGT01, DV15SGT02, DV16CTT01, DV16SGT01, DV16SMN01, DV16SMN04, DV16STH01.

2. Tại Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kon Tum:

- Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam;

- Lãnh đạo Trường CĐ Cộng Đồng Kon Tum;

- Lãnh đạo các đơn vị của Trường Đại học Quảng Nam và Trường CĐ Cộng Đồng Kon Tum;

- Học viên tốt nghiệp của các lớp: DV16SGT1K, DV16SMN1K.

3. Tại Trường Trung cấp Quảng Đông:

- Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam;

- Lãnh đạo Trường Trung cấp Quảng Đông;

- Lãnh đạo các đơn vị của Trường Đại học Quảng Nam và Trường TC Quảng Đông;

- Học viên tốt nghiệp của lớp DV16SMN1Q.

V. Yêu cầu đối với học viên

Để Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức tốt, nhà trường đề nghị các anh (chị) học viên các lớp Đại học đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học, khoá học: 2015-2018 & 2016-2018 được công nhận tốt nghiệp thực hiện các công việc sau:

1. Làm các thủ tục để nhận bằng như: Hoàn thành các thủ tục học phí, trả sách cho thư viện, chỗ ở tại ký túc xá, ký vào sổ cấp  bằng;

            Lưu ý: Khi đi mang theo Thẻ học viên và Chứng minh nhân dân.

2. Hướng dẫn quy trình nhận bằng và nhận thưởng:

2.1. Đối với học viên học tại Trường Đại học Quảng Nam làm thủ tục nhận bằng và nghe hướng dẫn quy trình nhận bằng vào 14h00 ngày 04/01/2019 tại Trung tâm Hội thảo trường Đại học Quảng Nam.

2.2. Đối với học viên học tại Trường CĐ Cộng Đồng Kon Tum làm thủ tục nhận bằng và nghe hướng dẫn quy trình nhận bằng vào 7h00 ngày 12/01/2019 tại Hội trường A, trường CĐ Cộng Đồng Kon Tum.

2.3. Đối với học viên học tại Trường Trung cấp Quảng Đông làm thủ tục nhận bằng và nghe hướng dẫn quy trình nhận bằng vào 7h00 ngày 19/01/2019 tại Hội trường, Trường Trung cấp Quảng Đông, Quảng Nam.

Nhà trường chỉ phát bằng cho những học viên có đến làm thủ tục nhận bằng. Các học viên không nhận bằng theo thời gian quy định trong kế hoạch này sẽ nhận bằng vào các giờ làm việc hành chính vào các ngày trong tuần tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Nam.

Tin từ Phòng Đào tạo