[In tin]    [Quay lại]

Danh sách điểm của hệ VLVH các lớp khối DV16 và DV17
(18/02/2019 10:27:42 AM)
Phòng Đào tạo công bố điểm của hệ VLVH các khối lớp DV16 Và DV17 như sau:
      - Danh sách điểm học viên khối lớp DV16, xem chi tiết : (tại đây)
      - Danh sách điểm học viên khối lớp DV17, xem chi tiết : (tại đây)
      - Danh sách học viên điểm F các học phần hệ VLVH khóa DV16 và DV17:  (tại đây)
 
Ghi chú:Các lớp đã học xong chương trình sẽ có kế hoạch xét tốt nghiệp trong đầu tháng 4/2019. Những học viên còn nợ điểm các học phần (điểm F), liên hệ với Phòng Đào tạo để đăng ký học lại, thời gian đăng ký từ 18/02/2019  đến hết ngày 01/3/2019.
Tin từ Phòng Đào tạo