[In tin]    [Quay lại]

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lần thứ 5 "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP"
(21/12/2018 7:00:24 PM)

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên lần thứ 5 với chủ đề "Nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghề nghiệp" với các nội dung cụ thể: (Xem chi tiết tại đây)

 

Tin từ Phòng QLKH&HTQT