[In tin]    [Quay lại]

Thông báo học phí HK II năm học: 2017-2018 và giải quyết chi trả lại tiền học phí tín chỉ
(16/04/2018 10:53:32 AM)

 1. Thông báo học phí HK II năm học: 2017-2018: (File đính kèm)

- Để trách xảy ra trường hợp Ngân hàng không thực hiện được giao dịch thu tiền học phí qua thẻ Đông Á, sinh viên cần lưu ý nhừng thông tin sau:

+ Sinh viên sau khi chuyển tiền phải giữ lại giấy nộp tiền của Ngân hang để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

+ Hết hạn nộp học phí, sinh viên nên tự kiểm tra lại số dư trên tài khoản để kiểm tra việc chuyển tiền học phí của ngân hang, số dư trên thẻ cũng như thông tin khác về thẻ. (Nếu việc chuyển tiền chưa được thực hiện, sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch – tài chính để được hướng dẫn.)

* Lưu ý: Ngoài số tiền học phí phải nộp thì tài khoản nộp học phí của sinh viên phải đảm bảo số dư tối thiểu 50.000đ trong tài khoản)

2. Thông báo về việc giải quyết chi trả lại tiền học phí tín chỉ: (File đính kèm)

Tin từ Phòng Kế hoạch - tài chính