[In tin]    [Quay lại]

Thông báo Về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 (Đợt 2)
(03/01/2018 10:43:33 AM)

Thực hiện công văn hướng dẫn của BHXH Tỉnh Quảng Nam số 392/BHXH/QLT ngày 18/7/2017, chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 02/4/2015 của thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/8/2015 và số  4660/BGDDT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hanh Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Nay nhà trường thông báo cho học sinh, sinh viên các lớp đang theo học tại trường Đại học Quảng Nam về mức thu BHYT năm 2017-2018 như sau:

            1. Mức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

            * Mức đóng BHYT (bắt buộc):

            Mức đóng bảo hiểm: 368.600 đồng/9 tháng

            * Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT có hiệu lực từ ngày 01/1/2018 đến 30/9/2018.

            2. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

            Cơ sở KCB ban đầu tại thành phố Tam Kỳ là các Trạm y tế, Trung Tâm Y tế TP Tam Kỳ, Bệnh viện đa khoa Minh Thiện, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Tam Kỳ, Phòng Khám đa khoa Trường cao đẳng Y Tế.

            Tổ chức thu và nộp phí bắt đầu thu 01/01/2018 đến hết ngày 30/01/2018.

Tin từ Phòng Kế hoạch - tài chính