[In tin]    [Quay lại]

Thông báo nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm học tập toàn khóa của sinh viên Đại học, Cao đẳng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
(16/10/2017 4:53:13 PM)

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-ĐHQN và Quyết định số 1545/QĐ-ĐHQN ngày 10/10/2017 của Trường Đại học Quảng Nam về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017.

            Phòng Đào tạo thông báo cho các sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (đợt 2) đến trường Đại học Quảng Nam nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm học tập toàn khóa.

Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Nam.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ làm việc)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Nam, điện thoại: 0235 3812933.

Tin từ Phòng Đào tạo