[In tin]    [Quay lại]

Bảng điểm thi năng khiếu Đại học Giáo dục mầm non và Cao đẳng sư phạm mỹ thuật, khóa ngày 7&8/7/2018
(11/07/2018 9:08:45 AM)


  Bảng điểm thi năng khiếu khóa ngày 7&8/7/2018:

                           1. Ngành Đại học Giáo dục Mầm non: (Xem chi tiết)

                           2. Ngành Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật: (Xem chi tiết)

Tin từ Phòng KT&ĐBCL