[In tin]    [Quay lại]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13
(21/06/2018 8:40:37 AM)


 Kính gửi Quý Thầy ( Cô)

Phòng QLKH & HTQT kính gửi THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13

Dự kiến phát hành: Tháng 8/2018

Hạn cuối nhận bài: 20/7/2018

Email: tapchikhoahoc@qnamuni.edu.vn

Điện thoại: 0235.3829265

Quý Thầy (Cô) quan tâm vui lòng xem file đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia gửi bài của quý Thầy (Cô)

Tin từ Phòng QLKH&HTQT