[In tin]    [Quay lại]

Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp tốt nghiệp các lớp Trung cấp K15 hệ chính quy (Khóa thi ngày: 16, 17,18/6/2017)
(29/06/2017 4:00:00 PM)

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp K15, khóa thi ngày 16, 17, 18/6/2017, trường Đại học Quảng Nam thông báo cho học sinh các lớp nếu có nhu cầu phúc khảo bài thi tốt nghiệp như sau:

- Thời gian nhận đơn: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 4/7/2017.

- Mẫu đơn phúc khảo phát hành tại Phòng Đào tạo

- Nơi nhận đơn: Phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Nam.

- Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/ 1 môn thi, nộp tại phòng Kế hoạch – Tài chính (Tầng 2 – Khu B), trường Đại học Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Nam, điện thoại: 0235.3812933.

 

Tin từ Phòng Đào tạo