[In tin]    [Quay lại]

Thông báo phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho SV ĐH, CĐ và TC hệ chính quy năm học 2016-2017
(28/06/2017 4:52:37 PM)

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức phát bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp-Hệ chính quy tốt nghiệp năm 2017, kế hoạch cụ thể như sau:  

I. Thời gian phát bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp: 

+ Buổi sáng: 8 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2017.

+ Buổi chiều: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2017.

II. Địa điểm phát bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp:    

Buổi sáng: Trung tâm Hội thảo, trường Đại học Quảng Nam.

Buổi chiều: Phòng Đào tạo, trường Đại học Quảng Nam.

Sinh viên không nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm trong thời gian trên có thể nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo vào các ngày làm việc trong tuần.

III. Các yêu cầu:

Sinh viên phải hoàn thành học phí, các khoản thu khác theo qui định và hoàn trả sách, nộp đầy đủ khóa luận tốt nghiệp cho thư viện (đối với SV làm khóa luận tốt nghiệp), chỗ ở tại Ký túc xá (nếu có) trước khi làm thủ tục nhận bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp.

 

Tin từ Phòng Đào tạo