[In tin]    [Quay lại]

Danh sách SV ĐH K13, CĐ K14 xét tốt nghiệp đợt 1
(26/06/2017 12:00:24 PM)

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đại học K13, cao đẳng K14 đủ, không đủ điều kiện xét tốt nghiệp trong đợt 1 ngày 28/6/2017 trong các file đính kèm.

Sinh viên nào có thắc mắc thì phản hồi với Phòng Đào tạo đến hết ngày 27/6/2017

File đính kèm:

1. DS SV CĐ K14 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1

2. DS SV ĐH K13 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1

3. DS SV không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1

 

Tin từ Phòng Đào tạo