[In tin]    [Quay lại]

TKB các lớp VLVH đợt 1 năm học 2016-2017 và sơ đồ bố trí phòng học
(09/06/2017 4:17:28 PM)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu của các lớp VLVH đợt 1 năm học 2016-2017 và sơ đồ bố trí phòng học trong các file đính kèm.

File đính kèm:

1. TKB VLVH đợt 1 16-17

2. Sơ đồ bố trí phòng học

 

Tin từ Phòng Đào tạo