[In tin]    [Quay lại]

Lịch thi học lại HK 2 NH 2016-2017 CĐ, ĐH dành cho lớp học riêng
(16/05/2017 3:42:04 PM)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học lai học kỳ II năm học 2016-2017 khối cao đẳng, đại học dành cho lớp học riêng trong file đính kèm.

File đính kèm: LTHL-HK2NH16-17-CDDH-LopRieng

 

Tin từ Phòng Đào tạo