[In tin]    [Quay lại]

Lịch học lại đợt 2 HK 2 NH 2016-2017
(11/05/2017 5:17:32 PM)

Phòng Đào tạo thông báo lịch học lại đợt 2, học kỳ II năm học 2016-2017 trong file đính kèm.

File đính kèm: Lịch học lại đợt 2 HK2 NH 16-17

 

Tin từ Phòng Đào tạo