[In tin]    [Quay lại]

Thông báo về việc thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
(19/04/2017 10:40:56 AM)

Căn c khon 3 điu 21 mc 3 ca quy chế đào to Trung cp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông s 22/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 ca B trưng Bộ Giáo dc và Đào to;

Căn cứ Kế hoch s 608/KH-ĐHQN ngày 12 tháng 4 năm 2017 v việc thi tt nghip Trung cp K15 Hệ chính quy năm hc 2016-2017,

Trưng Đại hc Qung Nam thông báo cho hc sinh các lp Trung cp các khoá trước kế hoch thi lại tt nghiệp c thể như sau:

- Thời gian: t 16/6/2017 đến 18/6/2017 (Lch thi c th các môn s thông báo sau).

- Hạn cui np đơn xin thi li tt nghip là ngày 30/4/2017 (Mẫu đơn download tại đây).

- Lệ phí thi li: 100.000 đng/1 môn.

Mi chi tiết liên h Phòng Đào to trưng Đại hc Quảng Nam. Điện thoi:

0235.3812933./.

File đính kèm: Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp

 

Tin từ Phòng Đào tạo